Tidskrifter

Här nedan ser du två olika tidskrifter som du kan få ta del utav.

TIDSKRIFTEN

Svensk Idrottsmedicin
Tidningen utkommer fyra gånger per år i en upplaga på 2.000 ex. Den är organ för Svensk Idrottsmedicinsk Förening, som är en sektion av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärfacklig och består av 5 medlemskategorier som var och en bildar en sektion i föreningen: Barn Idrott och hälsa, Idrottstraumatologi, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer.

För att läsa Tidskriften, vänligen klicka på något utav våra nummer i menyn till vänster.

Utgivning Svensk Idrottsmedicin 2017

Klicka här för utgivningsuppgifter.


SJSM

Information om SJSM

Från och med 2015 kommer Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports ut med 12 nr/år). Tidskriften blir då en nättidning dvs att papperstidningen försvinner. Alla som har medlemskap i SFAIM och lämnat giltig email adress kommer att få användarnamn och lösenord från Erica Cove, Wiley, vet du om att du inte skicka in någon e-mail adress kan göra det till

kansli@svenskidrottsmedicin.se
skriv i ämnesraden online till SJSM.