Tidskrifter

Här nedan ser du två olika tidskrifter som du kan få ta del utav.

TIDSKRIFTEN

Svensk Idrottsmedicin
Tidningen utkommer fyra gånger per år i en upplaga på 2.000 ex. Den är organ för Svensk Idrottsmedicinsk Förening, som är en sektion av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är tvärfacklig och består av 5 medlemskategorier som var och en bildar en sektion i föreningen: Barn Idrott och hälsa, Idrottstraumatologi, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer.

Du som är medlem i SFAIM eller prenumerant, får tillgång till online tidskriften Idrottsmedicin..
Önskar du inloggningsuppgifter, meddela detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se


SJSM

Information om SJSM

Sedan år 2015 är Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports (SJSM) en nättidning . 
Tidskriften är en del av medlemskapet i SFAIM!

Du som medlem i SFAIM får tillgång till online tidskriften SJSM.
Önskar du inloggningsuppgifter,meddela detta till kansli@svenskidrottsmedicin.se
Skriv i ämnesraden online till tidskriften SJSM

BJSM

Från och med den 1 januari 2017 försvinner tidskriften BJSM. SFAIM hartidigare bjudit sinamedlemmar på denna prenumeration men p.g.a. ökade avgifterför tidningen kan föreningen inte längre stå för dessa kostnader.