Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering.


Vårmöte Stockholm 26-27 april 2018

Fotograf:Ulf Sirborn

SJSM

Sedan år 2015 är Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports (SJSM) en nättidning . 
Tidskriften är en del av medlemskapet i SFAIM!

Klicka här för att logga in>>


Konferens i Fysisk aktivitet som behandling och prevention mot sjukdomar

GIH  den 8 december
Inbjudan:

Anmäl dig här:

Fördjupningskurs Idrottsfysiologi

Riksgränsen 14/4-18/4 2018

Inbjudan och anmälan:

Steg 2-kurs i Idrottsmedicin

20 - 24 november i Stockholm

Åhörarkopior

SFAIM:s  pins finns nu att köpa.
 
Gör din beställning här:

Ett bildspel som ska visas här fungerar inte på din dator. Du behöver uppdatera din Flashspelare
Klicka här för att uppdatera.
Uppdatera sen sidan eller klicka här för att prova igen efter installationen.