Välkommen till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Vi är en idrottsmedicinsk intresseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering.


Vårmöte Umeå 11-13 maj 2017

Besök vårmötets hemsida


SJSM

Sedan år 2015 är Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports (SJSM) en nättidning . 
Tidskriften är en del av medlemskapet i SFAIM!

Klicka här för att logga in>>


BJSM

Från och med den 1 januari 2017 försvinner tidskriften BJSM. SFAIM har tidigare bjudit sina medlemmar på denna prenumeration men p.g.a. ökade avgifter för tidningen kan föreningen inte längre stå för dessa kostnader.Ett bildspel som ska visas här fungerar inte på din dator. Du behöver uppdatera din Flashspelare
Klicka här för att uppdatera.
Uppdatera sen sidan eller klicka här för att prova igen efter installationen.

FYSS

Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

NU ÄR FYSS 2017 HÄR! 


Kallelse till SFAIMS Årsmöte 2017

Plats: Kulturhuset Väven i Umeå
Datum: 12 maj
Tid: kl. 17.00

Fördjupningskurs Idrottsfysiologi

Riksgränsen 3/5-7/5 2017

SFAIM:s  pins finns nu att köpa.
 
Gör din beställning här: